Ořezy stromů

Ořezy stromů

Proč řežeme stromy

  • založení koruny mladých stromů
  • zajištění provozní bezpečnosti
  • tvarování
  • úprava kořenového systému
  • podpora tvorby květů a plodů

Dělení řezů

  • výchovný řez
  • zdravotní řez
  • bezpečnostní řez
  • redukční řez
  • stabilizační řez
  • kácení

Termín řezu

  • optimální dobou pro provedení řezu je první polovina vegetačního období, tj. od konce března do konce června

Negativní vliv ořezu stromů v zimním období (listopad – únor):

  • dochází k vymrzání ran, k jejich praskání a prohlubování
  • – strom může reagovat na napadení dřevokaznými houbami – nálet spór a jejich klíčení při minimálních teplotách
  • nemožnost rozlišení větví se sníženou vitalitou od zdravých

1. Výchovný řez

  • tento řez se provádí u mladých stromů (do10 až 15 let)

Období realizace:
– předjaří
– v plné vegetaci

Cíl:
– staticky odolná a funkční koruna typická pro daný druh
– přizpůsobení koruny podmínkám stanoviště

2. Zdravotní řez

  • provádíme u vzrostlých stromů za účelem udržení vitality a provozní bezpečnosti

Období realizace:
– v plné vegetaci

Cíl:
– odstranění větví suchých, poškozených, zlomených, odumírajících, křížících se a stabilizace (odstranění) tlakových větvení

3. Bezpečnostní řez

  • levnější varianta zdravotního řezu zaměřená na odstranění nebezpečných větví

Období realizace:
– během celého roku

Cíl:
– odstranění větví suchých, poškozených, jenž bezprostředně hrozí pádem

4. Redukční řez

  • slouží především k redukci koruny ve směru překážky nebo k symetrizaci koruny proti torznímu krutu

Období realizace:
– v plné vegetaci
– druhá polovina vegetačního klidu (větší zásahy)

Cíl:
– odstranění větví zasahujících do drátů NN (VN), budov, silnic

5. Stabilizační řez

  • slouží ke statické stabilizaci stromu proti větrné zátěži, dále se jím zvyšuje odolnost proti zlomení či vyvrácení

Období realizace:
– druhá polovina vegetačního klidu (větší zásahy)

Cíl:
– symetrizace koruny
– stabilizace stromu

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ. Pořádání rekvalifikací, kurzů, školení a opakovaných přezkoušení, lektorská činnost,bezpečnost práce.Údržba a péče o zeleň a zahrady.Kácení a těžba, rizikové kácení stromů.Zapůjčování zahradní a lesní techniky